UBND Cấp xã
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ: 101 Nguyễn Trãi, P Ba Đình, TP. Thanh Hóa .
Số điện thoại: 0237 6660000
Email: svhttdl@thanhhoa.gov.vn

Có 135 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
2 Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức cấp tỉnh Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
3 Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
4 Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
5 Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
6 Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
7 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
8 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
9 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
10 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
11 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
12 Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
13 Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
14 Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
16 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
17 Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
18 Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
19 Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
20 Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
21 Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
22 Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
23 Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
24 Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
25 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnh Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
26 Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu cấp tỉnh Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
27 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
28 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
29 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
30 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
31 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
32 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
33 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
34 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
35 Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
36 Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
37 Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
38 Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
39 Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
40 Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
41 Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
42 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
43 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
44 Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
45 Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
46 Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
47 Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
48 Cấp thẻ hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
49 Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
50 Cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch tại điểm Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
51 Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch Quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
52 Cấp lại thẻ Hướng dẫn viên du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
53 Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
54 Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
55 Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
56 Thủ tục công nhận điểm du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
57 Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
58 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
59 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
60 Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
61 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
62 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
63 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
64 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
65 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
66 Đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
67 Thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
68 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
69 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billards & Snooker Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
70 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn thể dục thể hình và Fitness Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
71 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn mô tô nước trên biển Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
72 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn vũ đạo thể thao giải trí Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
73 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn bơi, lặn Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
74 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn khiêu vũ thể thao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
75 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn võ cổ truyền, Vovinam Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
76 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn quần vợt Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
77 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn thể dục thẩm mỹ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
78 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn dù lượn và diều bay Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
79 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
80 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
81 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Karate Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
82 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân Sư Rồng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
83 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
84 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
85 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
86 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
87 Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
88 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
89 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
90 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
91 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
92 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
93 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
94 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
95 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
96 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
97 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
98 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
99 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
100 Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
101 Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
102 Công nhận khu du lịch cấp tỉnh Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
103 Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
104 Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
105 Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
106 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
107 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
108 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
109 Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
110 Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
111 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
112 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
113 Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
114 Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
115 Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
116 Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
117 Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
118 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
119 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
120 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
121 Thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
122 Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
123 Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
124 Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
125 Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
126 Thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
127 Thủ tục xét tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
128 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Toàn trình Đăng ký
129 Thủ tục xét tuyển công chức Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
130 Thủ tục thi tuyển công chức Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
131 Thủ tục thi tuyển viên chức Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
132 Thủ tục xét tuyển viên chức Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
133 Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
134 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký
135 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Một phần Đăng ký