UBND Cấp xã
Sở Ngoại Vụ
Địa chỉ: Số 42 phố Lê Quý Đôn, phường Ba Đình - Thành Phố Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa.
Số điện thoại: (02373)852.644
Email: songoaivu@thanhhoa.gov.vn

Có 12 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Sở Ngoại Vụ Toàn trình Đăng ký
2 Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Sở Ngoại Vụ Toàn trình Đăng ký
3 Cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Sở Ngoại Vụ Toàn trình Đăng ký
4 Cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Sở Ngoại Vụ Toàn trình Đăng ký
5 Thủ tục thi tuyển công chức Sở Ngoại Vụ Một phần Đăng ký
6 Thủ tục tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý Sở Ngoại Vụ Một phần Đăng ký
7 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức Sở Ngoại Vụ Một phần Đăng ký
8 Thủ tục thi tuyển viên chức Sở Ngoại Vụ Một phần Đăng ký
9 Thủ tục xét tuyển viên chức Sở Ngoại Vụ Một phần Đăng ký
10 Thủ tục xét tuyển công chức Sở Ngoại Vụ Một phần Đăng ký
11 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Sở Ngoại Vụ Toàn trình Đăng ký
12 Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại địa phương Sở Ngoại Vụ Một phần Đăng ký