UBND Cấp xã
Sở Ngoại Vụ
Địa chỉ: Số 42 phố Lê Quý Đôn, phường Ba Đình - Thành Phố Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa.
Số điện thoại: (02373)852.644
Email: songoaivu@thanhhoa.gov.vn