TRA CỨU TIẾN ĐỘ HỒ SƠ QUA WEBSITE

Nhập thông tin vào cửa sổ tìm kiếm:
* Để biết thông tin về tình hình giải quyết thủ tục hành chính, vui lòng nhập mã hồ sơ tiếp nhận hoặc số CMND/thẻ căn cước/hộ chiếu.