UBND Cấp xã
UBND Huyện Như Thanh
Địa chỉ: Thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.
Số điện thoại: (02373)848.002
Email: nhuthanhadmin@thanhhoa.gov.vn

UBND Huyện Như Thanh

Có 328 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
2 Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
3 Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
4 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
5 Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
6 Cấp giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
7 Khám sức khỏe định kỳ UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
8 Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
11 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
12 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
13 Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
14 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
15 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
16 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
17 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
18 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
19 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
20 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
21 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
22 Bố trí ổn định dân cư trong huyện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
23 Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
24 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
25 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
26 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
27 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (cấp huyện). UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
28 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
29 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
30 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
31 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân được Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp giao lại đất, cho thuê đất UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
32 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
33 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận. UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
34 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
35 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
36 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
37 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
38 Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
39 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
40 Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
41 Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
42 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
43 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
44 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
45 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
46 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
47 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
48 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm). UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
49 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn). UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
50 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
51 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
52 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (cấp huyện) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
53 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
54 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
55 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất. UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
56 Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
57 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
58 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
59 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
60 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
61 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
62 Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
63 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
64 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
65 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
66 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
67 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
68 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
69 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
70 Chấp thuận địa điểm đầu tư đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn xã hội hoá khác thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp huyện và cấp xã, các dự án xây dựng cột, trạm điện thuộc công trình lưới điện trung, hạ áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
71 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
72 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
73 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
74 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
75 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
76 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
77 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
78 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
79 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
80 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
81 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
82 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
83 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
84 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
85 Công bố mở cảng cá loại 3 UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
86 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
87 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
88 Cung cấp dữ liệu đất đai (cấp huyện) UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
89 Cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
90 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
91 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
92 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
93 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp. UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
94 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
95 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
96 Đăng ký giá của các cá nhân thuộc phạm vi cấp huyện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
97 Đăng ký khi hợp tác xã chia UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
98 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
99 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
100 Đăng ký khi hợp tác xã tách UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
101 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
102 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
103 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
104 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
105 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
106 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
107 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
108 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
109 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
110 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
111 Đăng ký thành lập hợp tác xã UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
112 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
113 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
114 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
115 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
116 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
117 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp. UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
118 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
119 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
120 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
121 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
122 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
123 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
124 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất. UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
125 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
126 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
127 Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
128 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
129 Gia hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
130 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
131 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
132 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
133 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
134 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
135 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
136 Giải thể tự nguyện hợp tác xã UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
137 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
138 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
139 Hỗ trợ dự án liên kết UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
140 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
141 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
142 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
143 Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
144 Mua hóa đơn lẻ UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
145 Mua quyển hóa đơn UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
146 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
147 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
148 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
149 Phục hồi danh dự (cấp huyện) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
150 Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
151 Quyết định bán tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
152 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ (cấp huyện) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
153 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
154 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
155 Quyết định điều chuyển tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
156 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp huyện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
157 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
158 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư (cấp huyện) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
159 Quyết định thanh lý tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
160 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước (cấp huyện). UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
161 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a,b,c,d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
162 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị ( cấp huyện) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
163 Quyết định tiêu huỷ tài sản công (cấp huyện) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
164 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án (cấp huyện) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
165 Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị huỷ hoại (cấp huyện) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
166 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc (cấp huyện) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
167 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
168 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
169 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
170 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
171 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
172 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
173 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
174 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
175 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
176 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP). UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
177 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
178 Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP; Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
179 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 24, Điểm b Khoản 1 Điêu 25, Điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 9, Khoản 10 và Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
180 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
181 Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đối với các cơ sở kinh doanh xăng, dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn) đóng trên địa bàn quản lý của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa. UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
182 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
183 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
184 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
185 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
186 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
187 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
188 Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
189 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
190 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
191 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
192 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
193 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
194 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
195 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
196 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
197 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
198 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
199 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
200 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
201 Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
202 Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
203 Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
204 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
205 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
206 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
207 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
208 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
209 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
210 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
211 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
212 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
213 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
214 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
215 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
216 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
217 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
218 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
219 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản01 UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
220 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
221 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
222 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
223 thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
224 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
225 Thủ tục công nhận Danh hiệu Công dân kiểu mẫu đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa. UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
226 Thủ tục công nhận danh hiệu Xã, phường, thị trấn kiểu mẫu. UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
227 Thủ tục công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
228 Thủ tục công nhận Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; Đơn vị tổ chức phong trào giỏi cấp huyện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
229 Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
230 Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
231 Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
232 Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
233 Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
234 Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
235 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
236 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
237 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
238 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
239 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
240 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
241 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
242 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
243 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
244 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
245 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
246 Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
247 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
248 Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
249 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định. UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
250 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
251 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
252 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
253 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
254 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
255 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
256 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
257 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
258 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
259 Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
260 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
261 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
262 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
263 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
264 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
265 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
266 Thủ tục hành chính liên thông trong cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đối với công trình có tổng công suất trạm biến áp nhỏ hơn hoặc bằng 2.000 kVA. UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
267 Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
268 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
269 Thủ tục Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
270 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
271 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
272 Thủ tục Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
273 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
274 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
275 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
276 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
277 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
278 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
279 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
280 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
281 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
282 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
283 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
284 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
285 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
286 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
287 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
288 Thủ tuc thi tuyển công chức UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
289 Thủ tục thi tuyển viên chức UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
290 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
291 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
292 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
293 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
294 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
295 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
296 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
297 Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
298 Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (cấp huyện) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
299 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
300 Thủ tục thực hiện việc giải trình UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
301 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
302 Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
303 Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
304 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
305 thủ tục xác minh tài sản, thu nhập UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
306 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
307 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
308 Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
309 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
310 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
311 Thủ tục xét tuyển công chức UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
312 Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
313 Thủ tục xét tuyển viên chức UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
314 Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
315 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
316 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
317 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
318 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
319 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
320 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc UBND Huyện Như Thanh 4 Đăng ký
321 Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp Huyện) UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
322 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
323 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân UBND Huyện Như Thanh 3 Đăng ký
324 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
325 Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
326 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
327 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
328 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện UBND Huyện Như Thanh 2 Đăng ký
Top