Thông báo:

Để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đề nghị tổ chức, công dân thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tổng đài hỗ trợ: 02373 900 900

Quét để Quan tâm