UBND Cấp xã
Sở Tư pháp
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP Thanh Hoá.
Số điện thoại: 02373 852763
Email: stp@thanhhoa.gov.vn

Có 122 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
2 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
3 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
4 Cấp Thẻ Tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
5 Cấp lại Thẻ Tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
6 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
7 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
8 Đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
9 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
10 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
11 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
12 Thành lập Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
13 Sáp nhập Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
14 Hợp nhất Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
15 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
16 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
17 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
18 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
19 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận chuyển nhượng Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
20 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
21 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
22 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
23 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
24 Cấp lại Thẻ công chứng viên Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
25 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
26 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
27 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
28 Nhập quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
29 Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
30 Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
31 Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
32 Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
33 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
34 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
35 Thủ tục Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
36 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
37 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
38 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của quản tài viên Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
39 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
40 Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
41 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
42 Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
43 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
44 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài thương mại, Chi nhánh Trung tâm trọng tài thương mại, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
45 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
46 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
47 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
48 Cấp lại Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
49 Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
50 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
51 Cấp thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
52 Cấp lại thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
53 Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
54 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
55 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
56 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
57 Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
58 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
59 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
60 Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
61 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
62 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
63 Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
64 Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
65 Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
66 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
67 Phục hồi danh dự Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
68 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
69 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
70 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
71 Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
72 Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
73 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Đăng ký
74 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
75 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
76 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
77 Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
78 Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
79 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
80 Bổ nhiệm công chứng viên Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
81 Thành lập Hội công chứng viên Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
82 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 18 của Luật Luật sư Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
83 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khách quan mà thông tin trên Chứng chỉ hành nghề luật sư bị thay đổi Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
84 Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
85 Bổ nhiệm Thừa phát lại Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
86 Cấp lại Thẻ Thừa phát lại Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
87 Thành lập Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
88 Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
89 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
90 Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
91 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
92 Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
93 Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
94 Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
95 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
96 Miễn nhiệm Thừa phát lại (trường hợp được miễn nhiệm) Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
97 Bổ nhiệm lại Thừa phát lại Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
98 Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
99 Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
100 Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
101 Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
102 Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
103 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
104 Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp cấp tỉnh Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
105 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp cấp tỉnh Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
106 Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
107 Bổ nhiệm lại công chứng viên Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
108 Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm) Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
109 Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
110 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
111 Xác nhận thông tin hộ tịch Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
112 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
113 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (Đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
114 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
115 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
116 Thủ tục thi tuyển công chức Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
117 Thủ tục xét tuyển công chức Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
118 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
119 Thủ tục thi tuyển viên chức Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
120 Thủ tục xét tuyển viên chức Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
121 Thủ tục tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý Sở Tư pháp Một phần Đăng ký
122 Công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký