UBND Cấp xã
Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: số 02 - Hà Văn Mao - P. Ba Đình - TP. Thanh Hóa.
Số điện thoại: 02373.852.328
Email: vanphongso@thanhhoa.edu.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo

Có 75 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
2 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Sở Giáo dục và Đào tạo 3 Đăng ký
3 Cấp chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
4 Cấp chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
5 Cấp chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
6 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
7 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
8 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
9 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục (Đối với người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc cấp tỉnh quản lý) Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
10 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
11 Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
12 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
13 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo 3 Đăng ký
14 Cho phép hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
15 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
16 Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
17 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
18 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
19 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
20 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
21 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
22 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
23 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
24 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
25 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
26 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
27 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông (đối với trường hợp chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố) Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
28 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
29 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
30 Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
31 Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
32 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
33 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
34 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
35 Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
36 Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
37 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
38 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
39 Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài (đối với cơ sở giáo dục trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý) Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
40 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
41 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
42 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
43 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu) Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
44 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học) Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
45 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
46 Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp) Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
47 Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông) Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
48 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
49 Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người (Đối với học sinh trung học phổ thông học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập) Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
50 Phê duyệt liên kết giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
51 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
52 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
53 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
54 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
55 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
56 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
57 Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
58 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
59 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
60 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
61 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
62 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
63 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
64 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
65 Thủ tục thi tuyển công chức Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
66 Thủ tục thi tuyển viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
67 Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
68 Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
69 Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
70 Thủ tục xét tuyển công chức Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
71 Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
72 Thủ tục xét tuyển viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
73 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Sở Giáo dục và Đào tạo 4 Đăng ký
74 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
75 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học (Trường hợp xin học lại tại trường khác đến từ tỉnh, thành phố khác và trường hợp xin học lại vào lớp đầu cấp trung học phổ thông) Sở Giáo dục và Đào tạo 2 Đăng ký
Top