UBND Cấp xã
Sở Tư pháp
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP Thanh Hoá.
Số điện thoại: 02373 852763
Email: stp@thanhhoa.gov.vn

Có 122 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp 4 Đăng ký
2 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp 2 Đăng ký
3 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật, Chi nhánh của Trung tâm Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp 2 Đăng ký
4 Cấp Thẻ Tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp 2 Đăng ký
5 Cấp lại Thẻ Tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp 2 Đăng ký
6 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp 2 Đăng ký
7 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp 4 Đăng ký
8 Đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp 4 Đăng ký
9 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp 4 Đăng ký
10 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng Sở Tư pháp 2 Đăng ký
11 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Sở Tư pháp 2 Đăng ký
12 Thành lập Văn phòng công chứng Sở Tư pháp 2 Đăng ký
13 Sáp nhập Văn phòng công chứng Sở Tư pháp 2 Đăng ký
14 Hợp nhất Văn phòng công chứng Sở Tư pháp 2 Đăng ký
15 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Sở Tư pháp 2 Đăng ký
16 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Sở Tư pháp 4 Đăng ký
17 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Sở Tư pháp 2 Đăng ký
18 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Sở Tư pháp 2 Đăng ký
19 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận chuyển nhượng Sở Tư pháp 2 Đăng ký
20 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp 4 Đăng ký
21 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp 4 Đăng ký
22 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp 2 Đăng ký
23 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Sở Tư pháp 2 Đăng ký
24 Cấp lại Thẻ công chứng viên Sở Tư pháp 2 Đăng ký
25 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Sở Tư pháp 2 Đăng ký
26 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Sở Tư pháp 4 Đăng ký
27 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp 4 Đăng ký
28 Nhập quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp 2 Đăng ký
29 Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp 2 Đăng ký
30 Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp 2 Đăng ký
31 Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp 2 Đăng ký
32 Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Sở Tư pháp 2 Đăng ký
33 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (Đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Sở Tư pháp 4 Đăng ký
34 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Sở Tư pháp 4 Đăng ký
35 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Sở Tư pháp 2 Đăng ký
36 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Sở Tư pháp 2 Đăng ký
37 Xác nhận công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi Sở Tư pháp 2 Đăng ký
38 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp 2 Đăng ký
39 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài Sở Tư pháp 2 Đăng ký
40 Hợp nhất công ty luật Sở Tư pháp 2 Đăng ký
41 Sáp nhập công ty luật Sở Tư pháp 2 Đăng ký
42 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp 2 Đăng ký
43 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh Sở Tư pháp 2 Đăng ký
44 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sở Tư pháp 2 Đăng ký
45 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Sở Tư pháp 2 Đăng ký
46 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Sở Tư pháp 2 Đăng ký
47 Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài Sở Tư pháp 2 Đăng ký
48 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Sở Tư pháp 4 Đăng ký
49 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp 4 Đăng ký
50 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của quản tài viên Sở Tư pháp 4 Đăng ký
51 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp 4 Đăng ký
52 Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Sở Tư pháp 4 Đăng ký
53 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Sở Tư pháp 2 Đăng ký
54 Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác Sở Tư pháp 4 Đăng ký
55 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp 2 Đăng ký
56 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài thương mại, Chi nhánh Trung tâm trọng tài thương mại, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp 2 Đăng ký
57 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Tư pháp 2 Đăng ký
58 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Sở Tư pháp 2 Đăng ký
59 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Sở Tư pháp 2 Đăng ký
60 Cấp lại Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp 2 Đăng ký
61 Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp 2 Đăng ký
62 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp 2 Đăng ký
63 Cấp thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp 2 Đăng ký
64 Cấp lại thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp 2 Đăng ký
65 Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá Sở Tư pháp 2 Đăng ký
66 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp 2 Đăng ký
67 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp 2 Đăng ký
68 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp 4 Đăng ký
69 Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Sở Tư pháp 2 Đăng ký
70 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá Sở Tư pháp 2 Đăng ký
71 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc Sở Tư pháp 2 Đăng ký
72 Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại Sở Tư pháp 4 Đăng ký
73 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại Sở Tư pháp 4 Đăng ký
74 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp 4 Đăng ký
75 Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động Sở Tư pháp 4 Đăng ký
76 Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Sở Tư pháp 2 Đăng ký
77 Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp 4 Đăng ký
78 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài Sở Tư pháp 4 Đăng ký
79 Phục hồi danh dự Sở Tư pháp 2 Đăng ký
80 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư Sở Tư pháp 2 Đăng ký
81 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Sở Tư pháp 2 Đăng ký
82 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp 2 Đăng ký
83 Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp 2 Đăng ký
84 Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp 2 Đăng ký
85 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp 2 Đăng ký
86 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Sở Tư pháp 4 Đăng ký
87 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Sở Tư pháp 4 Đăng ký
88 Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Sở Tư pháp 2 Đăng ký
89 Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư Sở Tư pháp 2 Đăng ký
90 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Tư pháp 4 Đăng ký
91 Bổ nhiệm công chứng viên Sở Tư pháp 2 Đăng ký
92 Thành lập Hội công chứng viên Sở Tư pháp 2 Đăng ký
93 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 18 của Luật Luật sư Sở Tư pháp 2 Đăng ký
94 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khách quan mà thông tin trên Chứng chỉ hành nghề luật sư bị thay đổi Sở Tư pháp 2 Đăng ký
95 Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp 4 Đăng ký
96 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Sở Tư pháp 4 Đăng ký
97 Bổ nhiệm Thừa phát lại Sở Tư pháp 2 Đăng ký
98 Cấp lại Thẻ Thừa phát lại Sở Tư pháp 2 Đăng ký
99 Thành lập Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp 2 Đăng ký
100 Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại Sở Tư pháp 4 Đăng ký
101 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp 2 Đăng ký
102 Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp 2 Đăng ký
103 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại Sở Tư pháp 2 Đăng ký
104 Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp 2 Đăng ký
105 Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp 2 Đăng ký
106 Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp 2 Đăng ký
107 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp 2 Đăng ký
108 Miễn nhiệm Thừa phát lại (trường hợp được miễn nhiệm) Sở Tư pháp 2 Đăng ký
109 Bổ nhiệm lại Thừa phát lại Sở Tư pháp 2 Đăng ký
110 Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại Sở Tư pháp 4 Đăng ký
111 Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp 4 Đăng ký
112 Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp 4 Đăng ký
113 Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng Sở Tư pháp 2 Đăng ký
114 Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi Sở Tư pháp 2 Đăng ký
115 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật Sở Tư pháp 2 Đăng ký
116 Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp cấp tỉnh Sở Tư pháp 2 Đăng ký
117 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp cấp tỉnh Sở Tư pháp 4 Đăng ký
118 Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng Sở Tư pháp 4 Đăng ký
119 Bổ nhiệm lại công chứng viên Sở Tư pháp 2 Đăng ký
120 Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm) Sở Tư pháp 2 Đăng ký
121 Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Sở Tư pháp 2 Đăng ký
122 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp 4 Đăng ký