THÔNG TIN LIÊN HỆ BỘ PHẬN MỘT CỬA VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ

(Về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, thắc mắc cũng như hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp cho công dân về thực hiện thủ tục hành chính)

 

TT Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Thông tin liên hệ và điện thoại hỗ trợ

(Bấm hoặc quét mã QR dưới đây để xem danh sách chi tiết)

1 Thành phố Thanh Hóa
2 Thị xã Bỉm Sơn
3 Thị xã Sầm Sơn
4 Thị xã Nghi Sơn
5 Huyện Đông Sơn
6 Huyện Quảng Xương
7 Huyện Hoằng Hóa
8 Huyện Hậu Lộc
9 Huyện Hà Trung
10 Huyện Nga Sơn
11 Huyện Thiệu Hóa
12 Huyện Triệu Sơn
13 Huyện Yên Định
14 Huyện Nông Cống
15 Huyện Ngọc Lặc
16 Huyện Cẩm Thủy
17 Huyện Thạch Thành
18 Huyện Vĩnh Lộc
19 Huyện Thọ Xuân
20 Huyện Như Thanh
21 Huyện Như Xuân
22 Huyện Thường Xuân
23 Huyện Lang Chánh
24 Huyện Bá Thước
25 Huyện Quan Hóa
26 Huyện Quan Sơn
27 Huyện Mường Lát