UBND Cấp xã
Sở Giao thông vận tải
Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa.
Số điện thoại: (02373)852.360
Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn

Sở Giao thông vận tải

Có 120 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
2 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
3 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
4 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
8 Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
9 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
10 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
11 Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
12 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
13 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
14 Cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện. Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
15 Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia. Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
16 Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
17 Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
18 Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thủy. Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
19 Cấp giấy phép xe tập lái Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
20 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
21 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
22 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
23 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
24 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
25 Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch loại 3 Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
26 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
27 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo. Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
28 Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
29 Cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
30 Cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
31 Cấp lại Giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
32 Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
33 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
34 Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
35 Cấp lại giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam-Campuchia cho phương tiện. Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
36 Cấp lại giấy phép xe tập lái Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
37 Cấp mới giấy chứng nhận trung tâm sát hạch loại 3 Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
38 Cấp mới Giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
39 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
40 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
41 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
42 Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tâng giao thông đường bộ trên quốc lộ đang khai thác Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
43 Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
44 Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
45 Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa. Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
46 Chấp thuận chủ trương xây dựng Cảng thủy nội địa Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
47 Chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
48 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với các công trình thi công liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương. Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
49 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
50 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu, trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
51 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
52 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương. Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
53 Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương. Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
54 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
55 Công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
56 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác. Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
57 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
58 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp thi công công trình trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa địa phương Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
59 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa địa phương Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
60 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa. Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
61 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
62 Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
63 Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa. Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
64 Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương. Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
65 Công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
66 Đăng ký khai thác tuyến Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
67 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam- Lào - Campuchia. Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
68 Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
69 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác. Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
70 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
71 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
72 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa. Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
73 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật. Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
74 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
75 Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
76 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa. Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
77 Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác chuyển đến Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
78 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
79 Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
80 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
81 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
82 Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
83 Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ quốc phòng cấp Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
84 Đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
85 Dự học,thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
86 Gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật, phương án tổ chức giao thông nút giao đấu nối vào quốc lộ đang khai thác Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
87 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
88 Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
89 Gia hạn Giấy phép liên vận Việt - Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
90 Gia hạn Giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS. Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
91 Gia hạn giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia-Lào-Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
92 Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc. Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
93 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
94 Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
95 Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa. Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
96 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
97 Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
98 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP) Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
99 Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP; Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP) Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
100 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 24, Điểm b Khoản 1 Điều 25, Điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 9, Khoản 10 và Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP) Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
101 Thông báo lần đầu, định kỳ luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương. Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
102 Thông báo thường xuyên, đột xuất luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
103 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
104 Thủ tục bán quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
105 Thủ tục cho thuê quyền khai thác tài sản hạ tầng đường bộ Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
106 Thủ tục chuyển nhượng có thời hạn tài sản hạ tầng đường bộ Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
107 Thủ tục điều chuyển tài sản hạ tầng giao thông đường bộ Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
108 Thủ tục thanh lý tài sản hạ tầng đường bộ Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
109 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
110 Thủ tục thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
111 Thủ tục thi tuyển viên chức Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
112 Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
113 Thủ tục xác định xe thuộc diện không chịu phí, được bù trừ hoặc trả lại tiền phí đã nộp Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
114 Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
115 Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
116 Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
117 Thủ tục xét tuyển viên chức Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
118 Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
119 Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
120 Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
Top