UBND Cấp xã
Sở Giao thông vận tải
Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa.
Số điện thoại: (02373)852.360
Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn

Có 130 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Cấp giấy phép xe tập lái Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
2 Cấp lại giấy phép xe tập lái Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
3 Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
4 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
5 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
6 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo. Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
7 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
8 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
9 Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
10 Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tâng giao thông đường bộ trên quốc lộ đang khai thác Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
11 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
12 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
13 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
14 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
15 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
16 Đăng ký khai thác tuyến Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
17 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
18 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
19 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
20 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
21 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
22 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
23 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
24 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào, Campuchia Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
25 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
26 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
27 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
28 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
29 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác. Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
30 Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
31 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
32 Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
33 Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
34 Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
35 Công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
36 Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
37 Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
38 Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
39 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
40 Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
41 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa. Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
42 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
43 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa. Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
44 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật. Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
45 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
46 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
47 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác. Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
48 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
49 Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
50 Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thủy. Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
51 Dự học,thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
52 Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
53 Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
54 Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa. Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
55 Cấp lại giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam-Campuchia cho phương tiện. Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
56 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
57 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
58 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
59 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
60 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
61 Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
62 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
63 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
64 Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác chuyển đến Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
65 Chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
66 Công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
67 Đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
68 Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
69 Cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
70 Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
71 Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
72 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
73 Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
74 Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ quốc phòng cấp Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
75 Cấp mới Giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
76 Cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
77 Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
78 Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
79 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
80 Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
81 Cấp lại Giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
82 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
83 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
84 Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
85 Cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
86 Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
87 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
88 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
89 Thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020-2024 Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
90 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
91 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
92 Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
93 Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
94 Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
95 Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
96 Công bố lại hoạt động bến thuỷ nội địa Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
97 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
98 Công bố hoạt động bến thủy nội địa Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
99 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa trường hợp không còn nhu cầu tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
100 Thiết lập khu neo đậu Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
101 Công bố đóng luồng đường thủy nội địa chuyên dùng khi không có nhu cầu khai thác, sử dụng Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
102 Thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
103 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
104 Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
105 Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong trường hợp bến thủy nội địa có quy mô, thông số kỹ thuật phù hợp với cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
106 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
107 Công bố hoạt động khu neo đậu Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
108 Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
109 Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
110 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
111 Công bố đóng khu neo đậu Sở Giao thông vận tải 3 Đăng ký
112 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
113 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
114 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
115 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
116 Thủ tục thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
117 Thủ tục xét tuyển công chức Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
118 Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
119 Thủ tục thi tuyển viên chức Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
120 Thủ tục xét tuyển viên chức Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
121 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập. Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
122 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập. Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
123 Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập. Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
124 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
125 Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
126 Ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
127 Điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến Việt Nam, Lào và Campuchia Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
128 Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia Sở Giao thông vận tải 2 Đăng ký
129 Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký
130 Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào Sở Giao thông vận tải 4 Đăng ký