UBND Cấp xã
UBND Xã Định Bình
Địa chỉ: xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
Số điện thoại: 0932318225
Email: binhdinh.yendinh@thanhhoa.gov.vn

Cấp xã - Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Có 15 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật UBND Xã Định Bình Một phần Đăng ký
2 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng UBND Xã Định Bình Toàn trình Đăng ký
3 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương UBND Xã Định Bình Toàn trình Đăng ký
4 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn UBND Xã Định Bình Toàn trình Đăng ký
5 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở UBND Xã Định Bình Toàn trình Đăng ký
6 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật UBND Xã Định Bình Một phần Đăng ký
7 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội UBND Xã Định Bình Toàn trình Đăng ký
8 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND Xã Định Bình Toàn trình Đăng ký
9 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Xã Định Bình Toàn trình Đăng ký
10 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng UBND Xã Định Bình Toàn trình Đăng ký
11 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện UBND Xã Định Bình Toàn trình Đăng ký
12 Thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với các đối tượng mà thân nhân hoặc cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý). UBND Xã Định Bình Toàn trình Đăng ký
13 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm UBND Xã Định Bình Một phần Đăng ký
14 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm UBND Xã Định Bình Một phần Đăng ký
15 Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình UBND Xã Định Bình Toàn trình Đăng ký