UBND Cấp xã
UBND Huyện Cẩm Thủy
Địa chỉ: Thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.
Số điện thoại: (0373)876.002
Email: camthuy@thanhhoa.gov.vn

Có 42 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
2 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
3 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
4 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
5 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
6 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
7 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
8 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
9 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
10 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
11 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
12 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
13 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
14 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
15 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
16 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
17 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
18 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
19 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
20 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
21 Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
22 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
23 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
24 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
25 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
26 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
27 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
28 Công nhận khu vực biển cấp huyện UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
29 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
30 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
31 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cảo tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
32 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ: UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
33 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
34 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
35 Thăm viếng mộ liệt sĩ UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
36 Cấp giấy phép môi trường UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
37 Cấp đổi giấy phép môi trường UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
38 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
39 Cấp lại giấy phép môi trường UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
40 Xác nhận thông tin hộ tịch UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
41 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
42 Hỗ trợ kinh phí đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký