Đến tháng 11 UBND Thị trấn Phong Sơn đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 76
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 29/11/2023). Xem chi tiết