Đến tháng 10 UBND Xã Xuân Thịnh đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 1248
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 03/10/2023). Xem chi tiết