Đến tháng 10 UBND Phường Điện Biên đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 471
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 02/10/2023). Xem chi tiết