Đến tháng 12 UBND Thị trấn Lam Sơn đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 22
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 06/12/2023). Xem chi tiết