Đến tháng 9 UBND Huyện Mường Lát đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 2849
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 29/09/2022). Xem chi tiết