Đến tháng 4 UBND Huyện Mường Lát đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 490
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 02/04/2023). Xem chi tiết