Đến tháng 9 UBND Huyện Vĩnh Lộc đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 1219
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 26/09/2023). Xem chi tiết