Đến tháng 8 UBND Thị xã Nghi Sơn đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 11972
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 20/08/2022). Xem chi tiết