Đến tháng 9 UBND Thị xã Bỉm Sơn đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 1945
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 23/09/2023). Xem chi tiết