Đến tháng 6 UBND Thành phố Sầm Sơn đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 9672
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 28/06/2022). Xem chi tiết