Đến tháng 9 UBND Thành phố Thanh Hóa đã giải quyết
Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 14048
(tự động cập nhật vào lúc
00h00 22/09/2023). Xem chi tiết