Sáng ngày 12/4/2023, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022. Thanh Hóa tiếp tục xếp thứ 3 cả nước với tổng số điểm 46.

Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2022 được công bố cung cấp một bức tranh quan trọng về hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương trong năm thứ hai của nhiệm kỳ 2021-2026, và cho thấy sự thay đổi quan điểm của người dân về hiệu quả của công tác chống tham nhũngở địa phương·trong bối cảnh người dân kỳ vọng về nền quản trị hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Theo kết quả công bố năm 2022, Thanh Hóa xếp thứ 3 cả nước về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh với 46 điểm, sau Quảng Ninh đứng đầu và thứ 2 là Bình Dương. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Thanh Hóa giữ vững vị trí thứ 3 cả nước về Chỉ số PAPI. Thanh Hóa dẫn đầu cả nước về chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở. Các nội dung thành phần khác đều nằm trong nhóm điểm cao hoặc trung bình cao trong bảng xếp hạng.

Thanh Hóa xác định công tác cải cách hành chính gắn với việc duy trì, cải thiện và nâng cao các Chỉ số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị mình. Từ đó, cũng xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ duy trì, cải thiện và nâng cao các Chỉ số trên địa bàn tỉnh.

Với nỗ lực duy trì ở nhóm Top đầu về chỉ số PAPI trong cả nước, Thanh Hóa đã đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện. Trong đó, có một số giải pháp như: đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC liên quan trực tiếp đến tổ chức, người dân, đảm bảo đạt 100% dịch vụ công đạt mức độ 4 đối với những dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đủ điều kiện nâng lên mức độ 4. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra việc công khai thu, chi, quyết toán ngân sách cấp xã theo đúng quy định; xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm các quy định về quản lý tài chính, tài sản công; chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức thực hiện việc rà soát, bình xét và công nhận đối tượng chính sách hàng năm, đảm bảo theo đúng quy định; niêm yết công khai, minh bạch danh sách hộ nghèo tại trụ sở UBND cấp xã, điểm sinh hoạt văn hóa thôn, tổ dân phố. UBND cấp huyện thực hiện bê tông hóa các tuyến đường nông thôn; cung cấp nước sạch cho người dân đặc biệt là những nơi bị mặn xâm nhập; thực hiện tốt dịch vụ thu gom, xử lý rác thải, nước thải. Các ngành, các cấp tăng cường công khai minh bạch, tích cực giao tiếp, giao dịch hiệu quả và có trách nhiệm với người dân qua môi trường số, với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”; không để trễ hạn các trả lời, phản ánh kiến nghị của người dân trên môi trường số…

Thanh Hóa luôn đưa ra nhiều giải pháp và trách nhiệm thực hiện cụ thể từng cấp chính quyền nhằm duy trì và cải thiện những kết quả tích cực đã đạt được; đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh hướng đến mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành một trong các tỉnh, thành phố thuộc Top dẫn đầu cả nước về các chỉ số./.

(Nguồn tin: baothanhhoa.vn)


Tin liên quan