Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa đăng tải thông tin khảo sát về trải nghiệm người dùng dịch vụ công trực tuyến thông qua Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến của người dân (VNForm):

 

Địa chỉ truy cập khảo sát: https://form.gov.vn/0eftZd.

Thời gian khảo sát: Từ ngày 27/02/2023 đến hết ngày 10/03/2023

 

 


Tin liên quan