Sáng 15-4, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2018-2021 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là đầu mối tập trung để thực hiện việc tiếp nhận, tư vấn, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc giải quyết TTHC và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Giai đoạn 2018-2021, Trung tâm luôn cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ và đẩy mạnh đôn đốc, giám sát việc giải quyết hồ sơ TTHC của các ban, sở, ngành theo đúng quy chế phối hợp. Vì vậy, 100% hồ sơ TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm được thực hiện theo đúng quy định.

Hiện nay, tổng số TTHC đang thực hiện tại Trung tâm là 1.535 thủ tục của 19 ban, sở, ngành, đơn vị. 100% các TTHC được cập nhật, niêm yết công khai, chính xác, đầy đủ; 100% TTHC được thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống thông tin “một cửa” điện tử, bảo đảm việc giải quyết TTHC của các ban, sở, ngành, đơn vị được thực hiện một cách công khai, minh bạch trên môi trường mạng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân tra cứu trong quá trình giải quyết TTHC.

Việc hiện đại hóa nền hành chính luôn được Trung tâm quan tâm thực hiện. Trung tâm luộc chú trọng phát triển các phần mềm ứng dụng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC một cách khoa học, nhanh chóng, chính xác, đồng thời cử công chức thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Trung tâm đã triển khai thanh toán tiền phí, lệ phí qua hệ thống thanh toán trực tuyến VNPT PAY; thu phí, lệ phí bằng biên lai điện tử trên hệ thống thông tin “một cửa” điện tử; 100% hồ sơ TTHC được số hóa điện tử khi tiếp nhận.

Trung tâm cũng đã thực hiện việc thông tin tình trạng hồ sơ sắp hết hạn giải quyết đến các cơ quan, đơn vị; thông báo kết quả giải quyết TTHC qua tin nhắn điện thoại, thư điện tử đến tổ chức, công dân; thông báo công khai kết quả giải quyết TTHC trên mạng để hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân tra cứu quá trình giải TTHC cũng như xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong từng khâu, từng việc của quá trình giải quyết TTHC.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại buổi giám sát.

Lãnh đạo VCCI Thanh Hóa phát biểu tại buổi giám sát.

Cổng Dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa chính thức đi vào vận hành từ tháng 9-2019. Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và kết nối Cổng Dịch vụ công của tỉnh với hệ thống thông tin “một cửa” điện tử của Trung tâm để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho tổ chức, công dân một cách thuận lợi, tối ưu.

Toàn bộ khu vực làm việc của Trung tâm được trang bị hệ thống camera giám sát để theo dõi toàn bộ quá trình hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân và theo dõi, giám sát các hoạt động khác tại Trung tâm.

Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại buổi giám sát.

Thảo luận tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát đã tập trung phân tích, làm rõ một số nội dung về tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn, hồ sơ phải trả lại cho tổ chức, cá nhân; việc tiếp nhận, xử lý phán ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân; việc công khai xin lỗi khi giải quyết TTHC quá hạn của các cơ quan, đơn vị; nêu rõ một số đơn vị còn chậm trễ khi giải quyết TTHC…

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong những năm qua, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Để khắc phục một số hạn chế còn tồn tại, đồng chí đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các ban, sở, ngành nhằm khắc phục triệt để tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC chậm trễ cho tổ chức, công dân; tình trạng tiếp nhận hồ sơ không đúng thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị.

Đối với các đơn vị đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn chậm trễ, không có nhiều chuyển biến khi giải quyết TTHC, Trung tâm cần báo cáo UBND tỉnh để phê bình, chấn chỉnh.

Xung quanh ý kiến góp ý của các thành viên trong đoàn giám sát, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cần tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo gửi lại đoàn giám sát để tổng hợp. Đối với các đề xuất, kiến nghị của Trung tâm, đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp để báo cáo HĐND trong kỳ họp tới.

Trước khi làm việc, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát và các thành viên trong đoàn đã kiểm tra thực tế việc giải quyết TTHC của các sở, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

(Baothanhhoa.vn)


Tin liên quan