Triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngày 09 tháng 12 năm 2021, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Tổng cục Thuế và các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến đối với Lệ phí trước bạ phương tiện (ô tô, xe máy) và thuế cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, cụ thể:

1. Nộp Lệ phí trước bạ phương tiện (ô tô, xe máy) tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-thanh-toan-nghia-vu-dat-dai-tai-san.html

2. Nộp thuế cá nhân bao gồm:

(1) Thuế thu nhập cá nhân;

(2) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

(3) Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

(4) Các loại phí, lệ phí;

(5) Tiền chậm nộp;

(6) Tiền phạt;

(7) Thu khác.

Cá nhân, tổ chức khai, nộp thuế cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ sau:

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-thanh-toan-thue-ca-nhan.html

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Tổng đài 18001096 (miễn phí) để được hỗ trợ./.


Tin liên quan