Ngày 9-4, UBND tỉnh đã có công văn về việc sử dụng Cổng dịch vụ công phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tăng cường và sử dụng có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (đia chỉ: https://dichvucong.gov.vn) và cổng dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn) nhằm phát huy tối đa lợi thế từ các hệ thống thông tin Chỉnh phủ điện tử, bảo đảm yêu cầu thiết yếu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm do dịch COVID-19 gây ra.

Trước đó, thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19" và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngàỵ 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị các cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến hãy truy cập vào cổng Dịch vụ công quốc gia để đăng ký tài khoản và thực hiện theo hướng dẫn tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn.

Việc hưởng ứng của cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp sẽ giúp phát huy tối đa lợi thế từ các hệ thống thông tin Chính phủ điện tư do Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thời gian qua, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thiết yếu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cùa người dân và doanh nghiệp, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm do dịch COVTD-19 gây ra.

(Nguồn tin: https://baothanhhoa.vn)


Tin liên quan