Chiều 10-3, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về tình hình sử dụng Cổng dịch vụ công và Phần mềm một cửa điện tử.

Qua theo dõi, đánh giá về tình hình thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố từ ngày 16-9-2019 đến 10-3-2020, tổng hồ sơ đã tiếp nhận của các trung tâm hành chính đăng ký thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 16.500 hồ sơ; đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 2.879 hồ sơ. Tuy nhiên, số hồ sơ tiếp nhận giải quyết trực tuyến mức độ 3 mới chỉ đạt tỷ lệ 6,53% so với nhu cầu; giải quyết trực tuyến mức độ 4 đạt tỷ lệ 42,03%.

Trước thực trạng trên, Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất những giải pháp nâng cao tỷ lệ giải quyết các thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4. Theo đó, đề nghị các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt đối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, nhất là công tác hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; gắn trách nhiệm thực hiện bảo đảm tỷ lệ với các phòng, ban, đơn vị có các trung tâm hành chính cung cấp mức độ 3 và 4. Tăng cường thông tin, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về mục đích, ý nghĩa, cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia…

Đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại cuộc họp.

Đại diện Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

 

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo của các sở, ngành cấp tỉnh đã tập trung thảo luận những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các đơn vị và Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Phát biểu luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh dịch vụ công trực tuyến là bước đột phá trong cải cách hành chính. Trước tình hình dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp, nếu thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến sẽ giảm được sự tiếp xúc giữa các cán bộ các ngành với nhau, giữa người dân, doanh nghiệp với các ngành có liên quan của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng, yêu cầu các sở, ngành cấp tỉnh tập trung rà soát các thủ tục mức độ 3, 4 có thể triển khai trực tuyến để đưa vào thực hiện. Đồng thời, thành lập 2 tổ công tác do Văn phòng UBND tỉnh phụ trách công tác rà soát các danh mục thủ tục mức độ 3, 4 ở từng sở, ngành để điều chỉnh kế hoạch thực hiện. Phấn đấu đến ngày 19-3, rà soát xong báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Đối với các thủ tục nhân dân thực hiện, phải dễ dàng, gọn nhẹ để người dân dễ tiếp cận, cập nhật. Gắn trách nhiệm người đứng đầu đối với dịch vụ công trưcj tuyến mức độ 3, 4. Hằng tháng Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến của các sở, ngành và các địa phương. Sở Nội vụ thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện của các sở ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

(Nguồn tin: https://baothanhhoa.vn)


Tin đã đăng

    Tin liên quan