Lấy sự hài lòng của tổ chức, công dân làm thước đo cho một nền hành chính công năng động, hiện đại, minh bạch, hiệu quả, huyện Ngọc Lặc đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đặc biệt coi trọng công tác cải cách hành chính (CCHC), hướng đến phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn

9 giờ sáng tại bộ phận “một cửa” UBND huyện Ngọc Lặc, rất đông người đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Anh Phạm Văn Danh, xã Cao Ngọc, cho biết: “Tôi đến đây làm thủ tục tách thửa đất cho người thân. Thủ tục này phức tạp vì phải xác minh nguồn gốc đất nên thời gian giải quyết là 25 ngày. Tôi được công chức ở đây hướng dẫn hoàn thiện thủ tục chỉ trong một lần và viết phiếu hẹn ngày trả kết quả để tôi đến nhận, không phải mất công đi lại nhiều lần. Tôi thấy hài lòng với chất lượng phục vụ ở đây”.

Anh Phạm Xuân Khánh, Phó Chánh Văn phòng phụ trách bộ phận “một cửa” UBND huyện Ngọc Lặc, cho biết: “Khi công dân đến giải quyết TTHC, đội ngũ công chức làm việc trực tiếp tại bộ phận “một cửa” sẽ kiểm tra bản chính, nếu đầy đủ giấy tờ sẽ thu phí, lệ phí theo quy định rồi trình lãnh đạo ký, sau đó quay lại đóng đấu và trả cho công dân. Với những thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết rất nhanh, hầu hết công dân được lấy kết quả luôn trong ngày. Những thủ tục cần nhiều thời gian giải quyết, công chức bộ phận “một cửa” sẽ viết phiếu hẹn, ghi rõ ngày nhận kết quả cho tổ chức, công dân”.

Để nâng cao chất lượng công tác CCHC, UBND huyện Ngọc Lặc đã giao các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện theo phương châm rõ về nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể về trách nhiệm của từng cấp, từng phòng. Nhằm chấn chỉnh những hạn chế còn tồn tại và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện; ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) và chỉ số CCHC (PAR INDEX). Trong đó, chỉ rõ các chỉ số thành phần thấp điểm, mất điểm để khắc phục như cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... Cùng với đó, hằng năm UBND huyện đều thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra đối với các xã, thị trấn, các phòng, ban chuyên môn. 9 tháng năm 2021, UBND huyện đã kiểm tra được 13/21 xã, thị trấn. Qua kiểm tra phát hiện và yêu cầu các địa phương khắc phục những hạn chế trong CCHC, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức các địa phương, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Hiện nay, 268 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và 230 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã đều được niêm yết công khai. Toàn bộ TTHC cũng như quy trình, thời gian giải quyết, phí và lệ phí được đăng tải trên trang điện tử của huyện, của xã và niêm yết công khai, minh bạch tại bộ phận “một cửa”, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, tìm hiểu. Chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ngày càng được nâng lên. Các loại giấy tờ, hồ sơ đưa đến đều được tiếp nhận, phân loại, thực hiện quy trình giải quyết và trả kết quả đúng thời hạn quy định, bảo đảm nguyên tắc đơn giản, công khai, đúng luật, nhanh chóng. 9 tháng năm 2021, bộ phận “một cửa” UBND huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp nhận 37.656 hồ sơ, trong đó số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp là 35.998 hồ sơ, số tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 là 1.658 hồ sơ. Số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến ngày càng tăng theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, đặc biệt là trong những tháng gần đây.

Thực hiện phương châm “4 tăng, 2 giảm, 3 không”, huyện Ngọc Lặc đã chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nhiều đổi mới trong CCHC. Anh Trịnh Văn Tới, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Sơn cho biết: “Để phục vụ tốt công tác chuyên môn, định kỳ hằng quý, UBND xã tổ chức giao ban công tác CCHC để đánh giá kết quả thực hiện, trong đó lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của cán bộ, công chức để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm. Hiện xã đang giải quyết 230 TTHC thuộc thẩm quyền, hầu hết các TTHC được thực hiện theo hướng minh bạch, đơn giản, giảm được chi phí cho tổ chức, cá nhân. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015 đã rút ngắn thời gian giải quyết TTHC so với trước đây. Đến nay, các đồng chí lãnh đạo UBND xã đều xử lý thành thạo văn bản điện tử và ký số trên môi trường điện tử nên rất thuận lợi khi giải quyết công việc và giải quyết TTHC cho công dân. Vì thế, từ đầu năm đến nay, xã tiếp nhận 1.114 TTHC nhưng không có thủ tục nào giải quyết quá hạn và không có phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân”.

Những kết quả đạt được trong công tác CCHC đã và đang góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, phục vụ tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đáp ứng sự hài lòng của người dân. Vì vậy, huyện Ngọc Lặc sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, đưa công tác CCHC đạt được nhiều kết quả nổi bật trong những năm tiếp theo.

(Nguồn tin: https://baothanhhoa.vn)


Tin liên quan