CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 1 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
2.000794.000.00.00.H56 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã