CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 6 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1.000831.000.00.00.H56 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.000903.000.00.00.H56 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.003635.000.00.00.H56 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.000933.000.00.00.H56 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Văn hóa Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
2.000440.000.00.00.H56 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Văn hóa Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.003645.000.00.00.H56 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp Huyện