CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 3 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1.003005.000.00.00.H56 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
2.001255.000.00.00.H56 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
2.001263.000.00.00.H56 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.