CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 13 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1.003596.000.00.00.H56 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) Nông nghiệp Ủy ban nhân dân cấp xã
1.010858 Hỗ trợ chi phí chuyển đổi cây lâu năm kém hiệu quả sang trồng cây gai xanh Nông nghiệp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.010855 Hỗ trợ chi phí mua cây giống cây ăn quả Nông nghiệp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.010859 Hỗ trợ chi phí mua giống cây gai xanh Nông nghiệp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.010861 Hỗ trợ chi phí mua máy tước vỏ cây gai xanh Nông nghiệp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.010852 Hỗ trợ cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững Nông nghiệp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.010856 Hỗ trợ khi ngừng hoạt động hoặc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Nông nghiệp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.010857 Hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình và phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Nông nghiệp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.010848 Hỗ trợ sản xuất rau an toàn tập trung chuyên canh Nông nghiệp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.010851 Hỗ trợ thâm canh rừng trồng luồng, nứa, vầu Nông nghiệp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.010849 Hỗ trợ trồng rừng sản xuất bằng cây giống nuôi cấy mô Nông nghiệp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.010854 Hỗ trợ ứng dụng công nghệ vật liệu mới trong đóng mới hầm bảo quản sản phẩm khai thác thủy sản cho các tàu cá đánh bắt, hậu cần đánh bắt vùng khơi Nông nghiệp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
3.000234 Hỗ trợ kinh phí nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao. Nông nghiệp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện