CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 1 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1.008004.000.00.00.H56 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Trồng trọt Ủy ban nhân dân cấp xã