CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 5 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1.003319.000.00.00.H56 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.003281.000.00.00.H56 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.003434.000.00.00.H56 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện) Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân cấp Huyện
1.010845 Hỗ trợ xây dựng các công trình: Trạm y tế xã; Trung tâm văn hóa, thể thao xã (Nhà văn hóa đa năng + sân thể thao xã); Nhà lớp học (hoặc phòng chức năng) các cấp trường: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở hoặc liên trường Tiểu học - Trung học cơ sở Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1.010846 Hỗ trợ xây dựng hệ thống mương, rãnh thoát nước thải khu dân cư có nắp đậy Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh