CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 3 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1.003841.000.00.00.H56 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (cấp huyện) Tổ chức phi chính phủ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
1.005358.000.00.00.H56 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện Tổ chức phi chính phủ
1.005201.000.00.00.H56 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Tổ chức phi chính phủ Phòng Lao động thương binh và xã hội