CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 3 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
2.002228.000.00.00.H56 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban nhân dân cấp xã
2.002227.000.00.00.H56 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban nhân dân cấp xã
2.002226.000.00.00.H56 Thông báo thành lập tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban nhân dân cấp xã