CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 2 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
2.001914.000.00.00.H56 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Văn bằng, chứng chỉ Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
1.005092.000.00.00.H56 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, Phòng Giáo dục & Đào tạo