CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 1 thủ tục

Mã số Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1.005090.000.00.00.H56 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo