GÓP Ý, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

       Cổng Dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa hoan nghênh các cá nhân, tổ chức cung cấp phản ánh, kiến nghị về các quy định hành chính, bao gồm cả dự thảo quy định về thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống của nhân dân với mục tiêu nâng cao chất lượng các quy định hành chính và bảo đảm tính nghiêm minh trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính các cấp. Cụ thể là:

       - Những vướng mắc trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, hoặc thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công chức;

       - Sự không phù hợp của quy định hành chính với thực tế, sự không đồng bộ, không thống nhất của các quy định hành chính;

       - Quy định hành chính không hợp pháp; quy định hành chính trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia;

       - Phương án xử lý những phản ánh, kiến nghị tại các khoản nêu trên;

       - Việc thiếu công khai, minh bạch của cơ quan hành chính đối với các thông tin về thủ tục hành chính;

      - Góp ý vào dự thảo văn bản pháp luật có quy định về thủ tục hành chính;

      - Những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính;

      - Không tiếp nhận khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

       Cách thức gửi phản ánh, kiến nghị: 

       Cách 1: Gọi đến số điện thoại: 02373 755 756.

       Cách 2: Gửi phản ánh, kiến nghị bằng văn bản về Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ: Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.

       Cách 3: Gửi thư điện tử đến địa chỉ: kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn.

       Cách 4: Truy cập Hệ thống Phản hồi Thanh Hoá để gửi phản ánh, kiến nghị, địa chỉ: https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn.

​​