UBND Cấp xã

Có 400 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
2 Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Sở Kế hoạch và Đầu tư Một phần Đăng ký
3 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
4 Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Sở Kế hoạch và Đầu tư Toàn trình Đăng ký
5 Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
6 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
7 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
8 Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Sở Tài nguyên và Môi trường Đăng ký
9 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần Đăng ký
10 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Toàn trình Đăng ký
11 Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình Đăng ký
12 Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình Đăng ký
13 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình Đăng ký
14 Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Sở Công thương Toàn trình Đăng ký
15 Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
16 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
17 Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Toàn trình Đăng ký
18 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
19 Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Toàn trình Đăng ký
20 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) UBND Huyện Hậu Lộc Đăng ký
21 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Huyện Hậu Lộc Toàn trình Đăng ký
22 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Hưng Toàn trình Đăng ký
23 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ UBND Xã Đông Hưng Một phần Đăng ký
24 Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề UBND Xã Đông Hưng Một phần Đăng ký
25 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) UBND Thành phố Thanh Hóa Đăng ký
26 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Thành phố Thanh Hóa Toàn trình Đăng ký
27 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Thành phố Thanh Hóa Toàn trình Đăng ký
28 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thành phố Thanh Hóa Toàn trình Đăng ký
29 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Thành phố Thanh Hóa Một phần Đăng ký
30 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Hậu Lộc Toàn trình Đăng ký
31 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Hậu Lộc Toàn trình Đăng ký
32 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Hậu Lộc Một phần Đăng ký
33 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) UBND Thị xã Bỉm Sơn Đăng ký
34 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Thị xã Bỉm Sơn Toàn trình Đăng ký
35 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Thị xã Bỉm Sơn Toàn trình Đăng ký
36 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị xã Bỉm Sơn Toàn trình Đăng ký
37 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Thị xã Bỉm Sơn Một phần Đăng ký
38 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Bá Thước Toàn trình Đăng ký
39 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Bá Thước Toàn trình Đăng ký
40 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Ái Thượng Toàn trình Đăng ký
41 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Ban Công Toàn trình Đăng ký
42 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cổ Lũng Toàn trình Đăng ký
43 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Điền Hạ Toàn trình Đăng ký
44 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Điền Lư Toàn trình Đăng ký
45 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Điền Quang Toàn trình Đăng ký
46 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Điền Thượng Toàn trình Đăng ký
47 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Điền Trung Toàn trình Đăng ký
48 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hạ Trung Toàn trình Đăng ký
49 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Kỳ Tân Toàn trình Đăng ký
50 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Lâm Sa Toàn trình Đăng ký
51 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Lũng Cao Toàn trình Đăng ký
52 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Lũng Niêm Toàn trình Đăng ký
53 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Lương Ngoại Toàn trình Đăng ký
54 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Lương Nội Toàn trình Đăng ký
55 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Lương Trung Toàn trình Đăng ký
56 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tân Lập Toàn trình Đăng ký
57 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thành Lâm Toàn trình Đăng ký
58 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thành Sơn Toàn trình Đăng ký
59 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiết Kế Toàn trình Đăng ký
60 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiết Ống Toàn trình Đăng ký
61 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Văn Nho Toàn trình Đăng ký
62 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Thành phố Sầm Sơn Toàn trình Đăng ký
63 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Thành phố Sầm Sơn Toàn trình Đăng ký
64 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Phường Bắc Sơn Toàn trình Đăng ký
65 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Phường Quảng Châu Toàn trình Đăng ký
66 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Phường Quảng Cư Toàn trình Đăng ký
67 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Phường Quảng Thọ Toàn trình Đăng ký
68 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Phường Quảng Vinh Toàn trình Đăng ký
69 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Phường Quảng Tiến Toàn trình Đăng ký
70 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Phường Trung Sơn Toàn trình Đăng ký
71 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Phường Trường Sơn Toàn trình Đăng ký
72 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Đại Toàn trình Đăng ký
73 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Hùng Toàn trình Đăng ký
74 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Minh Toàn trình Đăng ký
75 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Nông Cống Toàn trình Đăng ký
76 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Nông Cống Toàn trình Đăng ký
77 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Nông Cống Toàn trình Đăng ký
78 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Mỹ Toàn trình Đăng ký
79 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vạn Thiện Toàn trình Đăng ký
80 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vạn Thắng Toàn trình Đăng ký
81 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vạn Hòa Toàn trình Đăng ký
82 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tượng Văn Toàn trình Đăng ký
83 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tượng Sơn Toàn trình Đăng ký
84 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tượng Lĩnh Toàn trình Đăng ký
85 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trường Trung Toàn trình Đăng ký
86 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trường Minh Toàn trình Đăng ký
87 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trường Sơn Toàn trình Đăng ký
88 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trường Giang Toàn trình Đăng ký
89 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trung Ý Toàn trình Đăng ký
90 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trung Thành Toàn trình Đăng ký
91 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trung Chính Toàn trình Đăng ký
92 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thăng Thọ Toàn trình Đăng ký
93 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thăng Long Toàn trình Đăng ký
94 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thăng Bình Toàn trình Đăng ký
95 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tế Thắng Toàn trình Đăng ký
96 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tế Tân Toàn trình Đăng ký
97 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tế Lợi Toàn trình Đăng ký
98 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tân Thọ Toàn trình Đăng ký
99 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tân Phúc Toàn trình Đăng ký
100 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tân Khang Toàn trình Đăng ký
101 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Minh Nghĩa Toàn trình Đăng ký
102 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Minh Khôi Toàn trình Đăng ký
103 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoàng Sơn Toàn trình Đăng ký
104 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoàng Giang Toàn trình Đăng ký
105 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoàng Liêm Toàn trình Đăng ký
106 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Công Liêm Toàn trình Đăng ký
107 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Công Chính Toàn trình Đăng ký
108 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Công Bình Toàn trình Đăng ký
109 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
110 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
111 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Cẩm Thủy Toàn trình Đăng ký
112 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Bình Toàn trình Đăng ký
113 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Châu Toàn trình Đăng ký
114 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Phúc Do Toàn trình Đăng ký
115 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Yên Toàn trình Đăng ký
116 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Vân Toàn trình Đăng ký
117 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Tú Toàn trình Đăng ký
118 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Thành Toàn trình Đăng ký
119 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Thạch Toàn trình Đăng ký
120 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Tân Toàn trình Đăng ký
121 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Tâm Toàn trình Đăng ký
122 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Sơn Toàn trình Đăng ký
123 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Quý Toàn trình Đăng ký
124 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Phú Toàn trình Đăng ký
125 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Lương Toàn trình Đăng ký
126 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Ngọc Toàn trình Đăng ký
127 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Phong Toàn trình Đăng ký
128 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Long Toàn trình Đăng ký
129 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Liên Toàn trình Đăng ký
130 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Cẩm Giang Toàn trình Đăng ký
131 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Quan Sơn Toàn trình Đăng ký
132 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Quan Sơn Toàn trình Đăng ký
133 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Mường Mìn Toàn trình Đăng ký
134 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Na Mèo Toàn trình Đăng ký
135 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Sơn Điện Toàn trình Đăng ký
136 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Sơn Hà Toàn trình Đăng ký
137 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Sơn Lư Toàn trình Đăng ký
138 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Sơn Thủy Toàn trình Đăng ký
139 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tam Lư Toàn trình Đăng ký
140 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tam Thanh Toàn trình Đăng ký
141 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trung Hạ Toàn trình Đăng ký
142 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trung Thượng Toàn trình Đăng ký
143 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trung Tiến Toàn trình Đăng ký
144 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Trung Xuân Toàn trình Đăng ký
145 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Hà Trung Toàn trình Đăng ký
146 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Hà Trung Toàn trình Đăng ký
147 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Hà Trung Toàn trình Đăng ký
148 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Yên Toàn trình Đăng ký
149 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Vinh Toàn trình Đăng ký
150 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Vân Toàn trình Đăng ký
151 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Toại Toàn trình Đăng ký
152 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Tiến Toàn trình Đăng ký
153 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Thanh Toàn trình Đăng ký
154 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Thái Toàn trình Đăng ký
155 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Tân Toàn trình Đăng ký
156 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Sơn Toàn trình Đăng ký
157 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Phú Toàn trình Đăng ký
158 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Phong Toàn trình Đăng ký
159 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Ninh Toàn trình Đăng ký
160 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Ngọc Toàn trình Đăng ký
161 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Long Toàn trình Đăng ký
162 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Lĩnh Toàn trình Đăng ký
163 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Lâm Toàn trình Đăng ký
164 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Lai Toàn trình Đăng ký
165 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Hải Toàn trình Đăng ký
166 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Giang Toàn trình Đăng ký
167 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Dương Toàn trình Đăng ký
168 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Đông Toàn trình Đăng ký
169 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Châu Toàn trình Đăng ký
170 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Bình Toàn trình Đăng ký
171 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hà Bắc Toàn trình Đăng ký
172 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Hoằng Hóa Toàn trình Đăng ký
173 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Hoằng Hóa Toàn trình Đăng ký
174 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Bút Sơn Toàn trình Đăng ký
175 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Yến Toàn trình Đăng ký
176 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Xuyên Toàn trình Đăng ký
177 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Xuân Toàn trình Đăng ký
178 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Vinh Toàn trình Đăng ký
179 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Trường Toàn trình Đăng ký
180 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Trung Toàn trình Đăng ký
181 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Trinh Toàn trình Đăng ký
182 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Trạch Toàn trình Đăng ký
183 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Tiến Toàn trình Đăng ký
184 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Thịnh Toàn trình Đăng ký
185 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Thắng Toàn trình Đăng ký
186 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Thành Toàn trình Đăng ký
187 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Thanh Toàn trình Đăng ký
188 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Thái Toàn trình Đăng ký
189 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Tân Toàn trình Đăng ký
190 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Sơn Toàn trình Đăng ký
191 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Quý Toàn trình Đăng ký
192 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Quỷ Toàn trình Đăng ký
193 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Phượng Toàn trình Đăng ký
194 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Phúc Toàn trình Đăng ký
195 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Phụ Toàn trình Đăng ký
196 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Phú Toàn trình Đăng ký
197 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Phong Toàn trình Đăng ký
198 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Ngọc Toàn trình Đăng ký
199 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Minh Toàn trình Đăng ký
200 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Lưu Toàn trình Đăng ký
201 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Lương Toàn trình Đăng ký
202 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Lộc Toàn trình Đăng ký
203 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Kim Toàn trình Đăng ký
204 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Khê Toàn trình Đăng ký
205 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Khánh Toàn trình Đăng ký
206 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Hợp Toàn trình Đăng ký
207 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Hải Toàn trình Đăng ký
208 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Hà Toàn trình Đăng ký
209 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Giang Toàn trình Đăng ký
210 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Đức Toàn trình Đăng ký
211 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Đồng Toàn trình Đăng ký
212 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Đông Toàn trình Đăng ký
213 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Đạt Toàn trình Đăng ký
214 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Đạo Toàn trình Đăng ký
215 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Châu Toàn trình Đăng ký
216 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hoằng Cát Toàn trình Đăng ký
217 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Vĩnh Lộc Toàn trình Đăng ký
218 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Vĩnh Lộc Toàn trình Đăng ký
219 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Vĩnh Lộc Toàn trình Đăng ký
220 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Yên Toàn trình Đăng ký
221 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Tiến Toàn trình Đăng ký
222 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Thành Toàn trình Đăng ký
223 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Tân Toàn trình Đăng ký
224 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Phúc Toàn trình Đăng ký
225 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Ninh Toàn trình Đăng ký
226 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Minh Toàn trình Đăng ký
227 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Long Toàn trình Đăng ký
228 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Khang Toàn trình Đăng ký
229 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Hưng Toàn trình Đăng ký
230 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh Hùng Toàn trình Đăng ký
231 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Vĩnh An Toàn trình Đăng ký
232 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Đông Sơn Toàn trình Đăng ký
233 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Đông Sơn Toàn trình Đăng ký
234 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Rừng Thông Toàn trình Đăng ký
235 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Yên Toàn trình Đăng ký
236 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Văn Toàn trình Đăng ký
237 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Tiến Toàn trình Đăng ký
238 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Thịnh Toàn trình Đăng ký
239 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Thanh Toàn trình Đăng ký
240 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Quang Toàn trình Đăng ký
241 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Phú Toàn trình Đăng ký
242 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Ninh Toàn trình Đăng ký
243 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Nam Toàn trình Đăng ký
244 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Minh Toàn trình Đăng ký
245 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Khê Toàn trình Đăng ký
246 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Hoàng Toàn trình Đăng ký
247 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Hòa Toàn trình Đăng ký
248 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đông Anh Toàn trình Đăng ký
249 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Quảng Xương Toàn trình Đăng ký
250 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Quảng Xương Toàn trình Đăng ký
251 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Quảng Xương Toàn trình Đăng ký
252 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Yên Toàn trình Đăng ký
253 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Vọng Toàn trình Đăng ký
254 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Văn Toàn trình Đăng ký
255 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Trường Toàn trình Đăng ký
256 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Trung Toàn trình Đăng ký
257 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Trạch Toàn trình Đăng ký
258 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Thái Toàn trình Đăng ký
259 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Thạch Toàn trình Đăng ký
260 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Tân Toàn trình Đăng ký
261 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Phúc Toàn trình Đăng ký
262 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Phong Toàn trình Đăng ký
263 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Nhân Toàn trình Đăng ký
264 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Ninh Toàn trình Đăng ký
265 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Ngọc Toàn trình Đăng ký
266 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Lưu Toàn trình Đăng ký
267 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Long Toàn trình Đăng ký
268 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Lợi Toàn trình Đăng ký
269 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Lộc Toàn trình Đăng ký
270 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Lĩnh Toàn trình Đăng ký
271 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Khê Toàn trình Đăng ký
272 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Hòa Toàn trình Đăng ký
273 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Hải Toàn trình Đăng ký
274 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Giao Toàn trình Đăng ký
275 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Đức Toàn trình Đăng ký
276 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Định Toàn trình Đăng ký
277 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quảng Bình Toàn trình Đăng ký
278 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Nga Sơn Toàn trình Đăng ký
279 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Nga Sơn Toàn trình Đăng ký
280 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Nga Sơn Toàn trình Đăng ký
281 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Yên Toàn trình Đăng ký
282 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Vinh Toàn trình Đăng ký
283 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Văn Toàn trình Đăng ký
284 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Trường Toàn trình Đăng ký
285 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Trung Toàn trình Đăng ký
286 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Tiến Toàn trình Đăng ký
287 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Thủy Toàn trình Đăng ký
288 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Thiện Toàn trình Đăng ký
289 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Thắng Toàn trình Đăng ký
290 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Thành Toàn trình Đăng ký
291 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Thanh Toàn trình Đăng ký
292 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Thạch Toàn trình Đăng ký
293 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Thái Toàn trình Đăng ký
294 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Tân Toàn trình Đăng ký
295 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Phú Toàn trình Đăng ký
296 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Nhân Toàn trình Đăng ký
297 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Mỹ Toàn trình Đăng ký
298 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Lĩnh Toàn trình Đăng ký
299 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Liên Toàn trình Đăng ký
300 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Hưng Toàn trình Đăng ký
301 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Hải Toàn trình Đăng ký
302 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Giáp Toàn trình Đăng ký
303 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Điền Toàn trình Đăng ký
304 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga Bạch Toàn trình Đăng ký
305 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nga An Toàn trình Đăng ký
306 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Ba Đình Toàn trình Đăng ký
307 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Thiệu Hóa Toàn trình Đăng ký
308 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Thiệu Hóa Toàn trình Đăng ký
309 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Vạn Hà Toàn trình Đăng ký
310 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Vũ Toàn trình Đăng ký
311 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Viên Toàn trình Đăng ký
312 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Vận Toàn trình Đăng ký
313 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Trung Toàn trình Đăng ký
314 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Toán Toàn trình Đăng ký
315 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Tiến Toàn trình Đăng ký
316 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Thịnh Toàn trình Đăng ký
317 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Thành Toàn trình Đăng ký
318 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Tân Toàn trình Đăng ký
319 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Tâm Toàn trình Đăng ký
320 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Quang Toàn trình Đăng ký
321 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Phúc Toàn trình Đăng ký
322 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Phú Toàn trình Đăng ký
323 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Nguyên Toàn trình Đăng ký
324 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Ngọc Toàn trình Đăng ký
325 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Minh Toàn trình Đăng ký
326 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Lý Toàn trình Đăng ký
327 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Long Toàn trình Đăng ký
328 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Hợp Toàn trình Đăng ký
329 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Hòa Toàn trình Đăng ký
330 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Giao Toàn trình Đăng ký
331 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Giang Toàn trình Đăng ký
332 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Duy Toàn trình Đăng ký
333 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Đô Toàn trình Đăng ký
334 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Công Toàn trình Đăng ký
335 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Chính Toàn trình Đăng ký
336 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thiệu Châu Toàn trình Đăng ký
337 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Triệu Sơn Toàn trình Đăng ký
338 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Triệu Sơn Toàn trình Đăng ký
339 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Triệu Sơn Toàn trình Đăng ký
340 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Xuân Thọ Toàn trình Đăng ký
341 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Xuân Thịnh Toàn trình Đăng ký
342 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Xuân Lộc Toàn trình Đăng ký
343 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Văn Sơn Toàn trình Đăng ký
344 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Triệu Thành Toàn trình Đăng ký
345 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tiến Nông Toàn trình Đăng ký
346 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thọ Vực Toàn trình Đăng ký
347 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thọ Tiến Toàn trình Đăng ký
348 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thọ Thế Toàn trình Đăng ký
349 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thọ Tân Toàn trình Đăng ký
350 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thọ Sơn Toàn trình Đăng ký
351 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thọ Phú Toàn trình Đăng ký
352 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thọ Dân Toàn trình Đăng ký
353 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thọ Cường Toàn trình Đăng ký
354 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thọ Bình Toàn trình Đăng ký
355 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Thái Hòa Toàn trình Đăng ký
356 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tân Ninh Toàn trình Đăng ký
357 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Nông Trường Toàn trình Đăng ký
358 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Minh Sơn Toàn trình Đăng ký
359 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Minh Dân Toàn trình Đăng ký
360 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Minh Châu Toàn trình Đăng ký
361 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Khuyến Nông Toàn trình Đăng ký
362 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hợp Tiến Toàn trình Đăng ký
363 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hợp Thắng Toàn trình Đăng ký
364 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Hợp Lý Toàn trình Đăng ký
365 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Đồng Tiến Toàn trình Đăng ký
366 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Dân Quyền Toàn trình Đăng ký
367 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Dân Lý Toàn trình Đăng ký
368 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Dân Lực Toàn trình Đăng ký
369 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Bình Sơn Toàn trình Đăng ký
370 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Huyện Yên Định Toàn trình Đăng ký
371 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Yên Định Toàn trình Đăng ký
372 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Quán Lào Toàn trình Đăng ký
373 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Trung Toàn trình Đăng ký
374 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Thọ Toàn trình Đăng ký
375 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Thịnh Toàn trình Đăng ký
376 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Thái Toàn trình Đăng ký
377 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Tâm Toàn trình Đăng ký
378 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Phong Toàn trình Đăng ký
379 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Ninh Toàn trình Đăng ký
380 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Lâm Toàn trình Đăng ký
381 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Lạc Toàn trình Đăng ký
382 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Hùng Toàn trình Đăng ký
383 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Giang Toàn trình Đăng ký
384 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Yên Bái Toàn trình Đăng ký
385 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Quý Lộc Toàn trình Đăng ký
386 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Định Tường Toàn trình Đăng ký
387 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Định Tiến Toàn trình Đăng ký
388 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Định Thành Toàn trình Đăng ký
389 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Định Tân Toàn trình Đăng ký
390 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Định Long Toàn trình Đăng ký
391 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Định Liên Toàn trình Đăng ký
392 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Định Hưng Toàn trình Đăng ký
393 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Định Hòa Toàn trình Đăng ký
394 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Định Hải Toàn trình Đăng ký
395 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Định Bình Toàn trình Đăng ký
396 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Thị trấn Thống Nhất Toàn trình Đăng ký
397 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND Thị xã Nghi Sơn Toàn trình Đăng ký
398 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Thị xã Nghi Sơn Toàn trình Đăng ký
399 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Phường Hải Hòa Toàn trình Đăng ký
400 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Phường Xuân Lâm Toàn trình Đăng ký