UBND Cấp xã
UBND Xã Cẩm Tú
Địa chỉ: Thôn Bắc Sơn, xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.
Số điện thoại: 02373845492
Email: camtu.camthuy@thanhhoa.gov.vn

Có 139 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
2 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
3 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
4 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
5 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
6 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
7 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
8 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
9 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
10 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
11 Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
12 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
13 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện. UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
14 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
15 Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi. UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
16 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
17 Thủ tục công nhận Danh hiệu Công dân kiểu mẫu thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hóa UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
18 Thủ tục công nhận Danh hiệu Tổ dân phố kiểu mẫu. UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
19 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
20 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
21 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
22 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
23 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
24 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
25 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
26 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
27 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
28 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
29 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
30 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
31 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
32 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
33 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
34 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
35 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
36 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
37 Xét, công nhận thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
38 Thủ tục công nhận Danh hiệu Gia đình kiểu mẫu. UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
39 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
40 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
41 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
42 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
43 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
44 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
45 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
46 Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
47 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
48 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
49 Thủ tục đăng ký giám hộ UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
50 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
51 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
52 Thủ tục đăng ký lại khai sinh UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
53 Thủ tục đăng ký lại kết hôn UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
54 Thủ tục đăng ký lại khai tử UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
55 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
56 Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
57 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
58 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
59 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
60 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
61 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
62 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
63 Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
64 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
65 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
66 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
67 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
68 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
69 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
70 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
71 Thủ tục xác nhận đối với quân nhân đã xuất ngũ bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
72 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (đối tượng cư trú ở địa phương khác không còn lưu giữ được giấy tờ) UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
73 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (bao gồm cả đối tượng đã từ trần) UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
74 Thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có từ đủ 15 đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
75 Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg (đối tượng cư trú ở địa phương khác) UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
76 Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
77 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật quốc phòng), đối tượng cư trú ở địa phương khác không còn lưu giữ được giấy tờ UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
78 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật quốc phòng) UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
79 Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg (đối tượng cư trú ở địa phương khác không còn lưu giữ được giấy tờ) UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
80 Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg (đối tượng lập hồ sơ lần đầu) UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
81 Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg (nay bổ sung đối tượng theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg) UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
82 Thực hiện chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B, C, K, sau đó trở thành người hưởng lương UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
83 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước (đối tượng cư trú ở địa phương khác không còn lưu giữ được giấy tờ) UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
84 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
85 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
86 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
87 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
88 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
89 Thủ tục đăng ký khai tử UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
90 Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
91 Hỗ trợ trồng rừng sản xuất bằng cây giống nuôi cấy mô UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
92 Hỗ trợ thâm canh rừng trồng luồng, nứa, vầu UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
93 Hỗ trợ cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
94 Hỗ trợ ứng dụng công nghệ vật liệu mới trong đóng mới hầm bảo quản sản phẩm khai thác thủy sản cho các tàu cá đánh bắt, hậu cần đánh bắt vùng khơi UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
95 Hỗ trợ chi phí mua cây giống cây ăn quả UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
96 Hỗ trợ khi ngừng hoạt động hoặc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
97 Hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình và phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
98 Hỗ trợ chi phí chuyển đổi cây lâu năm kém hiệu quả sang trồng cây gai xanh UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
99 Hỗ trợ chi phí mua giống cây gai xanh UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
100 Hỗ trợ chi phí mua máy tước vỏ cây gai xanh UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
101 Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
102 Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với người hy sinh nhưng chưa được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” mà thân nhân đã được giải quyết chế độ ưu đãi từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
103 Cấp đổi Bằng “Tổ quốc ghi công” UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
104 Cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
105 Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với người hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
106 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
107 Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
108 Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
109 Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
110 Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
111 Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
112 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
113 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
114 Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
115 Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
116 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
117 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
118 Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
119 Thủ tục cấp giấy chứng nhận hy sinh đề nghị công nhận liệt sĩ đối với quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng, người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
120 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương đề nghị công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng, người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ bị thương trong chiến tranh đã chuyển ra UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
121 Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
122 Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
123 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
124 Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
125 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
126 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
127 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
128 Hỗ trợ quảng bá, tuyên truyền, xây dựng thương hiệu; chi phí thiết kế, mua bao bì, nhãn mác hàng hóa cho các sản phẩm OCOP UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
129 Hỗ trợ cho sản phẩm đạt chuẩn OCOP UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
130 Hỗ trợ kinh phí nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao. UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
131 Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
132 Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
133 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
134 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
135 Hỗ trợ sản xuất rau an toàn tập trung chuyên canh UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
136 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
137 Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công với cách mạng UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
138 Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký
139 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Xã Cẩm Tú Một phần Đăng ký