UBND Cấp xã
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá.
Số điện thoại: (02373) 851.118
Email:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Có 128 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
2 Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
3 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
4 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
5 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
6 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi (trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ) thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
7 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
8 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
9 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản ) đối với cơ sở phải đánh giá lại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
10 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
11 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
12 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Đăng ký
13 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
14 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Đăng ký
15 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
16 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Đăng ký
17 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Đăng ký
18 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Đăng ký
19 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Đăng ký
20 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
21 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Đăng ký
22 Cấp Giấy phép cắt xẻ đê để xây dựng công trình; xây dựng cống qua đê, khoan đào trong phạm vi bảo vệ đê điều và xây dựng công trình đặc biệt (công trình quốc phòng - an ninh, giao thông, thông tin liên lạc, công trình ngầm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống giếng khai thác nước ngầm, cửa khẩu qua đê, trạm bơm, âu thuyền, di tích lịch sử văn hóa, khu phố cổ, làng cổ, cụm tuyến dân cư sống chung với lũ và trên các cù lao) trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
23 Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
24 Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
25 Cấp Giấy phép để vật liệu, đào ao, giếng ở bãi sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
26 Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
27 Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
28 Cấp Giấy phép nạo vét luồng, lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
29 Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
30 Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
31 Cấp Giấy phép sử dụng đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê làm nơi neo đậu tàu, thuyền, bè, mảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
32 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
33 Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi ( trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại ) chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
34 Cấp Giấy phép xây dựng công trình ngầm, khoan đào để khai thác nước ngầm trong một kilomet (1km) tính từ biên ngoài phạm vi bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
35 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Đăng ký
36 Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
37 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
38 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
39 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề thú y). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
40 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với vùng, cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại vùng, cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện vùng, cơ sở sau khi được chứng nhận. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
41 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
42 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
43 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Đăng ký
44 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Đăng ký
45 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Đăng ký
46 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Đăng ký
47 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Đăng ký
48 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Đăng ký
49 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
50 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Đăng ký
51 Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đối với cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
52 Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
53 Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
54 Cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 06 hải lý) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
55 Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4 Đăng ký
56 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Đăng ký
57 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
58 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Đăng ký
59 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Đăng ký
60 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Đăng ký
61 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Đăng ký
62 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Đăng ký
63 Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Đăng ký
64 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
65 Cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
66 Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
67 Chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
68 Công bố mở cảng cá loại 2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
69 Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
70 Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
71 Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
72 Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
73 Công nhận làng nghề Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
74 Công nhận làng nghề truyền thống Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
75 Công nhận nghề truyền thống Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
76 Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
77 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
78 Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
79 Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4 Đăng ký
80 Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
81 Điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
82 Hỗ trợ dự án liên kết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
83 Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
84 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
85 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Đăng ký
86 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
87 Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
88 Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ (cấp tỉnh) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
89 Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
90 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
91 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
92 Phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
93 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
94 Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
95 Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
96 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
97 Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
98 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
99 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
100 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
101 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ đối khu rừng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
102 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
103 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
104 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
105 Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP; Khoản 4 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
106 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 24, Điểm b Khoản 1 Điều 25, Điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 9, Khoản 10 và Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
107 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
108 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
109 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
110 Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
111 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
112 Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
113 Thanh lý rừng trồng không thành rừng đối với rừng trồng thuộc địa phương quản lý Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
114 Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
115 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
116 Thủ tục thi tuyển công chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
117 Thủ tục thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
118 Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
119 Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
120 Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
121 Thủ tục xét tuyển công chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
122 Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
123 Thủ tục xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
124 Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
125 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
126 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Đăng ký
127 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4 Đăng ký
128 Xóa đăng ký tàu cá Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Đăng ký
Top