UBND Cấp xã
UBND Huyện Thạch Thành
Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa..
Số điện thoại: 037 3877002
Email: thachthanh@thanhhoa.gov.vn

Có 52 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
2 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
3 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
4 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
5 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
6 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
7 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
8 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
9 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
10 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
11 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
12 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
13 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
14 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
15 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
16 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
17 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
18 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
19 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
20 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
21 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
22 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
23 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
24 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
25 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
26 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
27 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
28 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
29 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
30 Chấp thuận địa điểm đầu tư đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn xã hội hoá khác thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp huyện và cấp xã, các dự án xây dựng cột, trạm điện thuộc công trình lưới điện trung, hạ áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
31 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
32 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
33 Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
34 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
35 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
36 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
37 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
38 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
39 Công nhận khu vực biển cấp huyện UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
40 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
41 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
42 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cảo tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
43 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ: UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
44 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
45 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
46 Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
47 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập. UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
48 Thăm viếng mộ liệt sĩ UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
49 Cấp giấy phép môi trường UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
50 Cấp đổi giấy phép môi trường UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
51 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký
52 Cấp lại giấy phép môi trường UBND Huyện Thạch Thành 4 Đăng ký