UBND Cấp xã
UBND Huyện Mường Lát
Địa chỉ: Thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.
Số điện thoại: 02378997206
Email: muonglat@thanhhoa.gov.vn

Có 125 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
2 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
3 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
4 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
5 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
6 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (cấp huyện). UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
7 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
8 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
9 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
10 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
11 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
12 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
13 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
14 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
15 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
16 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
17 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
18 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
19 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
20 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
21 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
22 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
23 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
24 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
25 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
26 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
27 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
28 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
29 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
30 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
31 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
32 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
33 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
34 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
35 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
36 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
37 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
38 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
39 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
40 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
41 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
42 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
43 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
44 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
45 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
46 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
47 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
48 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
49 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
50 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
51 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
52 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
53 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
54 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
55 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
56 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
57 Công bố mở cảng cá loại 3 UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
58 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
59 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
60 Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
61 Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
62 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
63 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
64 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
65 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
66 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
67 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
68 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
69 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
70 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
71 Hỗ trợ dự án liên kết UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
72 Mua hóa đơn lẻ UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
73 Mua quyển hóa đơn UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
74 Phục hồi danh dự (cấp huyện) UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
75 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
76 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
77 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
78 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
79 Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
80 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
81 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
82 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
83 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (cấp huyện) UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
84 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
85 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
86 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
87 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
88 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cảo tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
89 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
90 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
91 Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
92 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
93 Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
94 Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
95 Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
96 Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
97 Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
98 Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
99 Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
100 Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
101 Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
102 Cấp giấy phép môi trường UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
103 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
104 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
105 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
106 Thủ tục thi tuyển công chức UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
107 Thủ tục xét tuyển công chức UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
108 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
109 Thủ tục thi tuyển viên chức UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
110 Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
111 Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đối với các dự án, kế hoạch liên kết trên phạm vi một huyện, thị xã, thành phố (liên kết cấp huyện) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
112 Hỗ trợ hạ tầng khu trang trại chăn nuôi tập trung UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
113 Hỗ trợ hạ tầng vùng sản xuất cây ăn quả tập trung UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
114 Hỗ trợ đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất cây ăn quả tập trung UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
115 Hỗ trợ kinh phí hợp đồng thuê hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cây ăn quả tập trung UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
116 Hỗ trợ làm đường lâm nghiệp vùng trồng rừng sản xuất tập trung UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
117 Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
118 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
119 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
120 Thủ tục xét tuyển viên chức UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
121 Công bố lại hoạt động bến thuỷ nội địa UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
122 Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
123 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
124 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký
125 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện UBND Huyện Mường Lát Một phần Đăng ký