UBND Cấp xã
UBND Huyện Vĩnh Lộc
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Số điện thoại: (0237)3870.002
Email: vinhloc@thanhhoa.gov.vn

Có 51 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
2 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
3 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
4 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
5 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
6 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
7 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
8 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
9 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
10 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
11 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
12 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
13 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
14 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
15 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
16 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
17 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
18 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
19 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
20 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
21 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
22 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
23 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
24 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
25 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
26 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
27 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
28 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
29 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
30 Chấp thuận địa điểm đầu tư đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn xã hội hoá khác thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp huyện và cấp xã, các dự án xây dựng cột, trạm điện thuộc công trình lưới điện trung, hạ áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
31 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
32 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
33 Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
34 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
35 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
36 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
37 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
38 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
39 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
40 Công nhận khu vực biển cấp huyện UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
41 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
42 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
43 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cảo tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
44 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ: UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
45 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
46 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
47 Thăm viếng mộ liệt sĩ UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
48 Cấp giấy phép môi trường UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
49 Cấp đổi giấy phép môi trường UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
50 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký
51 Cấp lại giấy phép môi trường UBND Huyện Vĩnh Lộc 4 Đăng ký