Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Việt Nga, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; ông Hồ Việt Anh, Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; Trưởng một số phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Chủ tịch UBND, Công chức Văn hóa xã hội các phường, xã và đông đảo các Chức sắc, Chức việc, Tín đồ các tôn giáo trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Ngày 10/4/2019, Thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng.


Toàn cảnh hội nghị

 


Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Việt Nga, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch  Thường trực UBND thành phố;  ông Hồ Việt Anh, Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; Trưởng một số phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Chủ tịch UBND, Công chức Văn hóa xã hội các phường, xã và đông đảo các Chức sắc, Chức việc, Tín đồ các tôn giáo trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

 


Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Hội nghị đã  được báo cáo viên Ban Tôn giáo tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016; Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta đối với tôn giáo; Các nội dung quan trọng của Hiến pháp sửa đổi năm 2013;  Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Một số văn bản pháp luật về đất đai, xây dựng, khiếu nại tố cáo,... có liên quan đến tôn giáo; các thông tư, hướng dẫn về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với công tác tôn giáo trong tình hình mới.

 


Ông Hồ Việt Anh, Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh trình bày các nội dung tại Hội nghị

 

           

Qua Hội nghị tập huấn lần này, ngoài việc nâng cao nhận thức của các Chức sắc, Chức việc và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn về tự do tín ngưỡng; Lãnh đạo thành phố Thanh Hóa mong muốn, các Chức sắc, Chức việc và tín đồ các tôn giáo luôn là những tuyên truyền viên tuyên truyền đến các tín đồ tôn giáo và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác tôn giáo; từ đó tạo khối đoàn kết, sống “Tốt đời - đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc của nhân dân có đạo, cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố xây dựng thành phố Thanh Hóa ngày càng  tốt đẹp hơn xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội; trung tâm tôn giáo của tỉnh.


Tin liên quan

    Top